🗓ïļPre-Sale $WUSHI

🊙 $WUSHI - Seed Round

🗓ïļ TBA Supply: 4% | 40,000,000 BNB Rate: TBA $WUSHI Price: $0,0015 Link Pre-Sale: TBA Min. per wallet: 0,1 BNB Max. per wallet: 1 BNB

🊙 $WUSHI - Private Round

🗓ïļ TBA Supply: 7% | 70,000,000 BNB Rate: TBA $WUSHI Price: $0,0020 Link Pre-Sale: TBA Min. per wallet: TBA Max. per wallet: TBA

🊙 $WUSHI - Public Round

🗓ïļ TBA Supply: 10% | 100,000,000 BNB Rate: TBA $WUSHI Price: $0,0025 Link Pre-Sale: TBA Min. per wallet: TBA Max. per wallet: TBA


$WUSHI Listing Price -> $0,0030

Last updated